Skelbimai – Nekilnojamasis turtas

NT skelbimų paslauga

Užsisakius NT skelbimų paslaugą, skelbimai reklamuojami portaluose Aruodas.lt, Skelbiu.lt ir NTzemelapis.lt.

Paslaugos privalumai

 • Skelbimai suvedami portale Aruodas.lt ir automatiškai perkeliami į portalus Skelbiu.lt ir NTzemelapis.lt.
 • Kiekvieną mėnesį dovanojama kreditų, kuriuos galima panaudoti papildomai reklamuojant savo skelbimus.
 • Viena paskyra skirta vienam brokeriui – sukuriamas asmeninis brokerio puslapis su jo skelbimais ir skelbimų žemėlapiu.

Kainynas, galiojantis nuo 2020 m. kovo 1 d.

Pristatome du planus – „Auksinį" ir „Standartinį". Įmonėms, turinčioms daugiau brokerių (užsakius kelias paskyras), galima rinktis visiems vienodą planą – arba visiems „Auksinį", arba „Standartinį".

„Auksinis planas"

Brokerių skaičius Kaina * Aktyvių skelbimų limitas Naujų skelbimų limitas Dovanojami kreditai ** Dovanojamos atviros durys *** Agentūros logotipas ****
1 159 € iki 25 iki 25 iki 50 € iki 5 vnt.
2 318 € iki 50 iki 50 iki 100 € iki 10 vnt.
3 477 € iki 75 iki 75 iki 150 € iki 15 vnt.
N N x 159 € N x iki 25 N x iki 25 iki N x iki 50 € N x iki 5 vnt.

„Standartinis planas"

Brokerių skaičius Kaina * Aktyvių skelbimų limitas Naujų skelbimų limitas Dovanojami kreditai ** Dovanojamos atviros durys *** Agentūros logotipas ****
1 129 € iki 15 iki 15 iki 30 € x x
2 258 € iki 30 iki 30 iki 60 € x x
3 387 € iki 45 iki 45 iki 90 € x x
N N x 129 € N x iki 15 N x iki 15 iki N x iki 30 € x x

* Kaina nurodyta mėnesiui be PVM
** Kreditų dovanojama po lygiai portaluose Aruodas.lt, Skelbiu.lt
*** Dovanojama iki 5 vnt. atvirų durų dienos paslaugų
**** Kontaktų skiltyje rodomas agentūros logotipas


  1 papildomo skelbimo kaina – 8,26 € (nurodyta be PVM). Ši kaina yra fiksuota iki kalendorinio mėnesio pabaigos ir nepriklauso nuo dienos, kada užsakytas papildomas skelbimas.

  Papildomos vertės paslauga – automatinis skelbimų perkėlimas. Paslaugos kaina – 300 € mėnesiui (nurodyta be PVM). XML skelbimų importas vykdomas, užsakius nuo 10-ies brokerių paketą.

  Apie dovanojamus kreditus

 • Kreditų dovanojama po 25 portaluose Aruodas.lt, Skelbiu.lt užsakius „Auksinį planą" arba po 15 užsakius „Standartinį planą".
 • Kreditai pildomi pirmą mėnesio darbo dieną.
 • Kreditai dovanojami aktyvių skelbimų turintiems prisijungimams.
 • Kreditai dovanojami pagal aktyvių brokerių prisijungimų skaičių ir nepriklauso nuo skelbimų limito. Brokerių kontaktuose el. pašto adresas gali sutapti, o telefono numeris sutapti negali.
 • Kreditai nėra perkeliami į kitą portalą ar kito vartotojo paskyrą. Naikinant paskyrą, nepanaudoti dovanoti kreditai anuliuojami.
 • Nuo 2021 m. balandžio 1 d. kreditai galioja iki kalendorinio mėnesio pabaigos. Nepanaudojus kreditų, jie sistemos panaudojami automatiškai, iškeliant atrinktus skelbimus.
 • Apie dovanojamą atvirų durų paslaugą

 • Atvirų durų dienos paslauga dovanojama, užsakius „Auksinį planą".
 • Nepanaudota paslauga į kito mėnesio laikotarpį neperkeliama.
 • Apie paslaugas

 • Paslaugos skirtos tik paslaugų gavėjui ir jomis gali naudotis ne didesnis asmenų skaičius, nei užsakyta (žr. „Brokerių skaičių").
 • Konkretaus brokerio skelbimuose gali būti reklamuojami tik to brokerio objektai.
 • Vienas prisijungimas gali nurodyti vieną el. pašto adresą ir du skirtingus telefono numerius (vieną mobilųjį ir vieną laidinį) tam skirtoje kontaktų skiltyje.
 • Jei paslaugų teikėjas nustato, jog vienoje brokerio paskyroje reklamuojami kitų brokerių skelbimai:
  - paslaugų gavėjas privalo sumokėti už paslaugas tokią kainyne nurodytą kainą, kokią reikėtų mokėti, kai paslaugomis naudojasi didesnis asmenų/brokerių skaičius;
  - gali būti stabdomas paslaugų teikimas;
  - skelbimai gali būti pakeisti.
 • Paslaugų teikėjas gali nustatyti pažeidimus bet kuria iš šių priemonių:
  - vertindamas skelbime nurodytus duomenis (el. pašto adresus, telefono numerius, vardus, pavardes, asmens nuotraukas ar kitus pateiktus duomenis);
  - patikrinti klientą telefonu;
  - kitais būdais, savo nuožiūra.
 • Apie „Auksinio partnerio" statusą

 • Statusas rodomas, užsakius „Auksinį planą".
 • Dėl statuso rodymo atsižvelgiama į paslaugų gavėjo mokumą už suteiktas paslaugas, naudojimosi paslaugomis trukmę.
 • Paslaugos teikėjas gali papildyti kriterijų, kada įjungiamas ar išjungiamas „Auksinio partnerio" statusas, sąrašą.